Verkeersdrukte -problemen Hooimanstraat

 


Resultaat van de enquete maart 2018 over verkeersdrukte en veiligheid in onze straat : 109 reacties !!

 

Verduidelijkingen ivm geluidshinder :

 

Slaapproblemen : het is onmogelijk om nog met open- / klikraam te slapen door het constante verkeer ( ook tijdens de nacht ) (2)
Ik hoor de auto's een beetje voorbij rijden, als ik erop let. (2)
Wij slapen aan de achterzijde van onze woning en geworden gewoon wakker van de snelheid en gedonder van de auto's.
Aan de straatkant is vooral hinder door voorbijrijdende auto's ,zeker wanneer ze te snel rijden .De snelheid van 50 km/u ligt te hoog en wordt vaak overschreden . Bij het kruisen van voertuigen of voor fietsers en wandelaars in de smallestraat is dit gewoon gevaarlijk . Bovendien worden daardoor de groene bermen stuk gereden en ontstaan watergeulen naast de fietstegels. Sinds de werken in het dorp wordt de straat veel meer gebruikt als omleidingsweg maar ook als sluipweg naar het station van uit het Stekene en de weg erheen .De Hooimanstraat dreigt dus een permanente sluipweg te worden . Het is korter dan de weg langs Dries ,Hulstbaan en Wijnveld en je mag er even snel rijden !
Als auto’s snel rijden, is er veel lawaai van de kasseien
Overdreven snelheid van sluipverkeer over de kasseien veroorzaakt te hoge geluidshinder. Onnodige passage moet verminderd worden!
Door auto's die te hard rijden op de kasseitjes.
Verkeer dat veel te snel rijdt
Zijde Hooimanstraat vooral geluidshinder in de kamers boven daar wij geen ramen hebben aan de voorkant beneden ; 's morgens momenteel met de omleiding VEEL hinder. Kant Populierenstraat ook veel lawaai (wij wonen op de hoek). Vooral bij hogere snelheid veel lawaai (kasseien) ; duidelijk veel minder geluidshinder indien snelheid lager ligt.
auto's die te snel rijden over de kasseien
Vroeger konden we altijd met de venster open slapen ondanks de kasseien. Nu helaas niet meer door het toenemend verkeer (velen gebruiken de Hooimanstraat als sluipweg) en de snelheid waarmee ze door de straat razen. Bij een matige snelheid heb je normaal geen last van geluidshinder.
Continue geraas van autos te horen tot overal in de woning. Zelfs gedaver van zwaardere voertuigen. Onmogelijk een goeie nachtrust te hebben na 6u 's morgens. s'nachts minder verkeer, maar nog grotere herrie omdat dan nog veel sneller door de straat gescheurd wordt.
moeilijk inslapen door snel rijdende auto’s
door te hoge snelheid van auto's heel storende rolgeluiden van de autobanden.
Slapen met het raam open is problematisch
we wonen aan een verkeersdrempel, telkens een voertuig de drempel op of af rijdt geeft dit een klap (=geluid) en dikwijls een schok (= barsten in bepaalde muren) hinder voor de nachtrust.
in combinatie met te hoge snelheid. Genieten op het terras wordt erg verstoord.
Enkel onder de morgen, bij open raam, maar toch beperkt.
Auto's, remorques, vrachtverkeer rijdt vanaf 's ochtends 5u aan een te hoge snelheid over de kasseien, wat veel lawaai en trillingen in huis veroorzaakt. Met het vliegenraam slapen is niet meer mogelijk omdat je dan door het gedaver gewekt wordt.
veroorzaakt door overdreven snelheid (kassei geeft extra lawaai)
1.rustig gebruik van de tuin straatkant onmogelijk 2. belemmering bij rusten en slapen 3. geluidshinder zal drastisch dalen bij max snelheid 30 km of asfalteren.
Auto's rijden zeer snel voorbij op de kasseien
geluid van de banden op de kasseien vooral als ze te hard rijden.
bij hoge snelheid bandengeluid op kasseien
Woonkamer is 12 m van de straat achter een hoge haag gelegen, aan de voorkant van de living is het onmogelijk te telefoneren of bv het nieuws te horen op de radio.
Wagens rijden met te hoge snelheid door de straat.Vooral tijdens de spitsuren is het lawaai erg overdreven !
geen hinder
Wanneer auto's (te) snel rijden
Kloppend, donderend geluid
Vreselijk lawaai als er te snel over de kasseien wordt gereden.
De kasseien veroorzaken zoveel lawaai dat we elkaar niet meer verstaan en dat we de muziek niet meer kunnen horen op het terras. s'Morgens kan je gewoon niet meer slapen van de geluidsoverlast die rond 5.00 uur begint.
Wij kunnen niet meer rustig buitenzitten zonder lawaai en s'morgens 5 uur wordt je wakker van het lawaai,alle soorten vervoer tegen 100 per uur daveren voorbij
Vanaf 05:30 stoort het snelrijdende verkeer onze slaaprust langs de straatkant.
kasseien in combinatie met te snel verkeer
Bij hogere snelheid maken de banden "kletsgeluid" op de kasseien. Vooral s' nachts ervaren we dit als geluidsoverlast.
Lawaai in huis en tuin slapen met open raam is onmogelijk
Kamers aan de voorkant ondervinden lawaai
We horen in de living en slaapkamers voortdurend geraas over de kasseien.
Ik word 's morgens en 's avonds regelmatig wakker gemaakt door de auto's.
claxonneren van 's morgensvroeg (en de gehele dag door) omdat er geen duidelijkheid is rond de voorrang aan de verkeersremmers , 'vliegen door de straat' en zo hoor je duidelijk onze kasseien .
Te snelle auto’s op kasseien, vrachtwagens...
Denderend geluid van banden over de kasseien zowel overdag als 's nachts
Denderend geluid van de voertuigbanden op de kasseien.
Te snel rijdende auto's
zwaar verkeer en luide autos en brommers,soms van jongeren in de nacht die onder invloed misschien verkeren
We slapen aan de straatkant, maar voor de herstructurering van de Hooimanstraat, was de geluidshinder gevoelig minder. En met de herstructurering van de zakstraat en het dorp is de geluidshinder voelbaar meer geworden.
lawaaierige kasseien !
Veel te veel lawaai en drukte
Zwaar verkeer en trillingen. Vanaf 5 uur in de morgen begint het druk verkeer en dat verstoort de nachtrust.
Vooral lastwagens die over kasseien donderen
Teveel snel verkeer van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Teveel vrachtwagens die de straat gebruiken als doorgangsverkeer.
Zeker tijdens de week wakker worden van de geluidsoverlast (mensen die naar hun werk vertrekken)
Zwaar vervoer (vrachtwagens) en camionetten, die niet in de straat hoeven te zijn (komt grotendeels door de werken die nog bezig zijn in de Vleeshouwersstraat). Totaal onaangepaste snelheid. Snelheden tot 70 à 80 km/u zijn geen uitzondering, integendeel: ze komen geregeld voor en zowel 's morgens, 's namiddags als 's avonds. Dit doet de geluidsoverlast in sterke mate toenemen.
Vooral bij zwaar verkeer. Een merkbaar verschil bij zwaar vervoer en lokaal verkeer. Ons huis trilt als het ware, wanneer het zware verkeer ook nog eens veel te snel rijdt op de kasseien.
Weinig problemen
Bij te hoge snelheden hoor je de auto’s tot in de woonkamer. Ook tijdens de nacht verstoren snel rijdende auto’s de nachtrust.
Zeer druk verkeer, veel te druk verkeer, wagens die tegen veel hoge snelheid voorbij razen, er ligt een grote verkeersdrempel voor mijn huis en ik hoor de auto's, vrachtwagens eraf bonken. In de slaapkamer hoor ik mijn bed soms kraken door de snelheid waarmee men over die verkeersdrempel raast. Het is vaak laag vliegen ipv rijden. Net voorbij mijn huis versmalt de straat en op spitsuur is het hier een verkeersgekte ipv drukte. Ooit kwam ik hier wonen voor de rust en het landelijk karakter en de prijs van de bouwgronden waren hier navenant. Het lijkt hier vaak een 2de Wijnveld. De Hooimanstraat heeft al haar rustige landelijkheid volledig verloren. Het Roggeveld, Hemelsbreedte : veel rustiger wonen en de woningen waren daar spotgoedkoop tgo de woningen in de Hooimanstraat. Met alle respect voor de bewoners van die straten. Hier moet er OOK verandering komen.
Geluid van te veel camions en te snel rijdende auto’s
Ik slaap beneden aan de straatkant. Sinds de heraanleg van onze straat word ik constant wakker van automobilisten die tegen te hoge snelheid door onze straat racen. Zelfs in de living is de geluidsoverlast hinderlijk. Vooral de spitsuren vanaf 5U45 TOT 8U30 en van 16u30 tot 19U00. Het gedonder van het zwaar verkeer dat eigenlijk al helemaal niet in ons straatbeeld te zien mag zijn is ergelijk.
Te hoge snelheden op kasseien, loeihard, zeker op piekmomenten
s'morgens druk verkeer en overdag van te snelrijdende vrachtwagens, waarvoor de straat eigenlijk verboden is
Te snel rijden, zwaar vervoer dat hier niet moet zijn.
enorm storend in de tuin en ook binnen in huis( trillingen vrachtwagens)
Door de kasseien heb je meer geluid bij hogere snelheid
De toegenomen geluidsoverlast heeft te maken met de enorme toename van het (vooral zwaar) verkeer in onze straat. Dit zal er niet op verbeteren op het moment dat de nieuwe verkaveling (Ter Beke) ontsluit via Hooimanstraat.
auto's/vrachtwagens over de kasseien.
Slecht slapen door geluidshinder van de straat
Vrachtwagens en auto's
Zelfs met gesloten ramen hoor je de auto's voorbijrijden op de kasseien. 't Verkeer begint ook al vroeg in de morgen , 4 à 5u. Je hoort ook vertragen en versnellen aan de wegversmallingen.
Praten met de buren op straat wordt continu onderbroken door auto’s die te snel voorbij rijden waardoor we elkaar niet meer verstaan. Ons huis is goed geïsoleerd dus qua geluidshinder binnen horen we het wel, maar is het niet hinderlijk. We leven ook aan de tuinkant van ons huis.
Vrnl 's nachts. Lawaai van auto's die over de kasseien rijden
Lawaai van wielen op de kasseien en gedaver bij passage van zware voertuigen.
In de slaapkamers vooraan hoor je de auto's voorbij razen
De overdreven snelheid aan de betonblok ter hoogte van nr 4
het constante lawaai van auto's over de kasseien, vroeger was occasioneel ochtend en avond maar nu konstant. soms davert het in huis bij veel meer vrachtwagen verkeer in de straat
's morgens vroeg (vanaf 5u30) rijden wagens zeer snel door de straat --- in combinatie met de kasseibaan geeft dit een enorme overlast waardoor m'n kinderen vroegtijdig wakker worden
Vanaf 5u s'morgens wordt er met een hoge snelheid gereden richting N70-E17 op deze kasseiverharding zorgt dit voor een hoge geluidsoverlast.
Er is heel veel geluidshinder van héél zwaar vrachtverkeer en van auto's die véél te snel rijden! Die kinderkoppen maken een hels lawaai wanneer verkeer veel te snel rijdt. In de zomer met het raam open slapen kan niet door de geluidshinder.
Auto's die te snel rijden, is zeker het geval 's morgens heel vroeg.
Te veel en onaangepast rijgedrag voor deze straat. Enkele jaren geleden werd beslist kasseien te leggen om het landelijk karakter van deze straat te benadrukken. Dit zorgt helaas voor een permanente geluidsoverlast tussen 5u 's morgens en 23u 's avonds. De vroege en late uren zijn qua snelheden en bijgevolg ook lawaai, de ergste. Daarenboven is ook elke wagen die midden in de nacht door de straat rijdt, gewoon té luid hoorbaar. Weekends zijn helaas helemaal dramatisch want dan stopt de verkeersstroom niet, waar in de week de werkuren tussen 9u en 16u ietwat rustiger zijn.
Vooral 's morgens en 's avonds wordt er snel gereden
Te snelle auto's/bestelwagens versterken het geluid van de kasseien
geluid is snelheidsafhankelijk van de wagens
meer geluid van auto's en vrachtvervoer dan vroeger
door te snelle voertuigen, vrachtwagens, passage over verkeersdrempel
De overdreven snelheid aan de betonblok aan Hooimanstraat 4
Dag en nacht, door te hoge snelheden en zwaar vervoer
Door de kasseien een duidelijke overlast en zeker bij ons aan het verkeersplateau waar men heel vlotjes overvliegt, met en zonder aanhangwagen!

 

Verduidelijkingen van het veiligheidsrisico :

 

onaangepaste snelheid van auto's bij het voorbijsteken van fietsers of voetgangers (2)
Te hoge snelheid (2)
Auto's die te snel rijden
Ze rijden te snel en vertragen zelfs niet als ze u met kinderwagen zien lopen
Te voet is het niet te doen u moet constant opzij springen in de berm die dan nog eens met een diepe grepel en vol water staat
Zie boven
Er is geen voetpad en als we wandelen met de kinderen en de hond wordt er soms snel voorbijgereden.
Te hoge snelheid van onnodige passanten, slechte wandel en fietspaden (vooral in donker levensgevaarlijk!)
Vrachtverkeer. Personenauto's die te hard rijden
Te snel rijdend verkeer weerom
Als voetganger moet je vaak op het fietspad lopen daar er op veel plaatsn geen voetpad voorzien is . Vaak word je in de graskant 'gedwongen' zeker als er een fietser aankomt alsook als de snelheid van een wagen zo hoog ligt, dat je je als voetganger niet meer veilig waant.
* Greppel/ verlaging naast "betonstrook" is gevaarlijk om te vallen; * auto's,... die fietsers nog snel voorbij steken terwijl er al een tegenligger komt
Men probeert altijd nog op het nippertje in te halen en moeten dan terugkeren naar de betonstrook waarbij men je de pas afsnijdt.
Wij durven niet meer met de kinderen naar school te fietsen.
Al enkele maal in de graskant moeten rijden om voorbijstekende autos te vermijden
Te hoge snelheid, onveilig als voetganger, te dicht bij voetgangers; vorige maand nog autospiegel tegen mijn arm gekregen.
Onze dochters durven niet met de fiets naar het station , terecht
Er is geen enkele uitwijkmogelijkheid voor fietsers, automobilisten houden hier geen rekening mee.
Er is geen voetpad op de volledige lengte van de straat en de bermen naast de weg zijn onbegaanbaar (=putten en plassen) ook omwille van het hoge onkruid (onkruid heeft voorrang op veiligheid). na de versmallingen rijden auto's zo snel mogelijk terug op de fietsstrook en snijden zo soms de weg af van de fietsers.
Als wandelaar loopt men 'in de weg' voor het autoverkeer vooral als twee wagens elkaar kruisen op uw hoogte. Men komt met de wagen tot op één meter voor u staan. Als fietser zal men bijna altijd nog vlug voorbijsteken en u dan de pas afsnijden ipv defensief te rijden en achter de fietser te blijven tot het tegenoverliggend verkeer weg is.
Enkel waar de zijstukken erg smal zijn. ( meer richting station ).
We zijn voorstanders om ons indien mogelijk met de fiets te verplaatsen. Helaas is het levensgevaarlijk om door de straat te fietsen. Vooral met de kinderen samen voelen wij ons niet op ons gemak. Auto's rijden op het fietspad tegen een te hoge snelheid, en zoeven dan voorbij. Er is te veel doorgaand verkeer die de straat als snelle binnenweg gebruikt en geen voeling heeft met de straat. Er wordt niet gestopt voor fietsers wanneer deze willen oversteken, hiervoor is ook niks voorzien. Naar de toekomst toe lijkt het ons zeer onhaalbaar dat de kinderen zelfstandig door de straat rijden om naar school, jeugdbeweging, sporthal, jeugdhuis, vrienden, station, ... te fietsen.
Schrik om met de fiets langs achter aangereden te worden
Enkele keren, als jogger, van de weg 'geduwd' door aanstormende wagens. Twee wagens kunnen elkaar nipt kruisen en moeten hiervoor op de betonstrook rijden die eveneens door fietsers en voetgangers gebruikt wordt. D. i. een conflictsituatie die met de forse verkeerstoename helaas te veel voorvalt. De verantwoordelijken voor het verkeer negeren dit compleet.
Aan de verandering in de baan op aan nummer 134 heb ik al meerdere malen gehad dat als ik niet opzij rij dat ik al onder een auto zou hebben gezeten. Ook in de bocht aan de Populierenstraat. Auto's durven u ook voorbij steken terwijl er aan de overkant een auto afkomt. Al meerdere keren hiervoor opzij moeten springen.
Auto's gebruiken de fietsstrook, als fietser een razende auto achter je te horen aankomen geeft geen gevoel van veiligheid. als wandelaar met hond of kleinkind ben ik altijd opgelucht als ik het wandelpad veilig bereik. ik woon hier sinds 1978 en heb de straat zien evolueren maar dat het dit zou worden kon niemand voorzien, fietsers passeren hier niet meer maar nemen liever het Wijnveld daar is tenminste een veilig fietspad.
De hoge snelheid van de wagens geven een zeer onaangenaam gevoel als voetganger of fietser, als voetganger ga ik vrij snel een oprit op om de auto's door te laten
Als voetganger mag je nog in de juiste richting stappen, je word tegenwoordig door de wagens VERPLICHT in de kant te gaan lopen, zelfs bij regenweer. Fietsen in de straat doe je niet meer met plezier, het is een gevaarlijke bedoening, de wagens scheren tegen je armen aan. Zelfs gras maaien aan de straatzijde wordt een gevaarlijke situatie omdat wagens gewoon weigeren even te wachten om elkaar te passeren aan de kanten van de eilandjes.
Vooral wanneer je als voetganger op straat loopt op het moment dat 2 wagens elkaar gaan kruisen ontstaat er op vele plaatsen een zéér gevaarlijke situatie omdat er geen deftig voetpad aanwezig is !!!
Op bepaalde delen zijn er geen voetpaden. Verplicht op de baan lopen met de huidge verkeersdrukte is levensgevaarlijk
Het is gevaarlijk om te fietsen en te wandelen, wijzelf slaan de elzenstraat in om de straat te ontwijken.
Niet meer dan elders waar geen gescheiden voet/fietspad zijn
Bang om niet gezien te worden en langs achter aangereden te worden (met fiets
Voetgangers moeten constant voor en achter komend verkeer in oog houden. Er is gewoon niet aan de voetganger gedacht.
Wij gaan regelmatig wandelen richting "Bezekoek", Daarvoor moet ik eerst ongeveer 600 meter stappen in de Hooimanstraat en daar voel ik me zo onveilig dat ik deze wandelingen niet meer doe. Ik neem nu gewoon de wagen en rij ergens anders naartoe om een wandeling te maken. Ook met de fiets voel ik me niet veilig.
Ik,durf echt bijna niet meer tevoet door de straat wandelen
Ben zelf zwaar ten val gekomen door de hoog opstekende kasseien en heb daarover een brief geschreven naar het stadsbestuur. Ik kan hem eventueel doormailen naar jullie.
Te voet: niet overal duidelijk afgelijnd voetpad: soms in de modder / soms schuine helling / geregeld oversteken om voetpad te kunnen volgen.
Eind van de straat, kant station Sinaai heeft geen voetpad, wanneer twee wagens elkaar willen kruisen tegen onaangepaste snelheid, ben je als voetganger vaak genoodzaakt uit te wijken naar de modderige berm.
Er word veel te snel gereden vanaf de spoorweg tot aan de verkeersdrempel richting sinaai en andersom ook
Geen voetpad, auto's razen je op een veel te dicht voorbij. Bangelijk om met je kleinkinderen tot aan het wandelpad naar de boskapel te geraken.
Te snel rijdende auto's. Vooral bij het kruisen van auto's heel gevaarlijk
1 voetpad afwisselend aan de ene kant, daarna aan de andere kant. We moeten voortdurend oversteken om op een voetpad te kunnen lopen. Auto's rijden veel te snel over het fietspad. Ze rijden rakelings tegen de fietsers.
Bij de verkeersremmers wachten de auto's niet en heb je het gevoel dat ze je broek gaan uitrijden,.. of je hebt het gevoel dat ze je gaan raken met de spiegel tegen je fietsstuur,..
Stukken zonder voetpad, smalle fietspaden. Bocht net voorbij splitsing met Populierenstraat richting dorp is levensgevaarlijk voor voetgangers/fietsers
Wandelen kan meestal enkel op het fietspad, auto's komen aan hoge snelheid aangesjeesd, fietspad te smal
Betonnen fietsstrook is te smal.
Geen fietspad. suggestiestrook veel te dicht bij de auto's. auto's die elkaar voorbijsteken houden geen rekening met de fietser.
Zeer veel en meestal te snel doorgaand verkeer. Veelal gebruikt als sluipweg
Doordat autos aan te hoge snelheid je voorbij razen
Auto's rijden veel te snel en zijn veel te talrijk aanwezig. Hierdoor moet je als fietser en voetganger - zeker met kinderen - vaak in de berm duiken voor je eigen veiligheid. Zeker wanneer auto's elkaar dienen te kruisen (twee richtingen), ontstaan gevaarlijke situaties.
Als ik met de buggy met met kleinkind naar de school ga voel ik me minder veilig. Nu zeker omdat ik met mijn kleinkind van ongeveer 3 jaar met een Hover-board en een kleinkind van 7 maand naar de richting van de schoolpoort moet verplaatsen.
Wanneer 2 wagens elkaar kruisen of de zware vrachtwagens rijden door de straat, dan is er voor voetgangers en fietsers geen plaats meer op de betonstrook.
Absoluut onveilig fietsen of wandelen op de smalle bestonstroken. Waarom geen apart fiets- wandelpad langs een kant van de weg?
Onaangepaste snelheid van het merendeel van de auto's
Er wordt veelvuldig langs de verkeerde kant van het kapelletje de straat ingereden om zo een hoek af te snijden. Heel gevaarlijk voor wie zich op dat moment thv dat kapelletje bevindt of als wij op dat moment van de oprit komen.
Van mijn oprit rijden is levensgevaarlijk. Staan wachten met de auto tot het hek opengaat om op te rijden eveneens levensgevaarlijk.
Geen voetpad op vele plaatsen/fietspad ligt lager dan kasseien
Als twee voertuigen mekaar kruisen, moeten ze op het "fietssuggestiepad" rijden, zeer gevaarlijk voor fietsers en voetgangers; aan de vluchtheuvels wordt soms niet gewacht. De snelheid van 50 km/u is de enige aanvaardbare snelheid, maar dan moet er geregeld controle gedaan worden en op meerdere tijdstippen, ook 's morgens vroeg en 's avonds !
Heel gevaarlijk voor de zwakke weggebruiker. De straat is zeer smal om met 2 auto's te kruisen. Als fietser/voetganger naast 2 passerende auto's rijden is zeer gevaarlijk. Vaak gebeuren er hierbij ook te late of gevaarlijke uitwijkmanoeuvres.
Sommige bestuurders scheren tegen hoge snelheid rakelings naast het fietspad.
Men zou mensen van het fietspad rijden. Wandelen, is ook heel gevaarlijk. Men heeft de hoffelijkheid niet eens om te vertragen voor een voetganger of fietser. Door het gebrek aan veiligheid is het onverantwoord hier te wandelen. Met de hond gaan wandelen, is hier ook veel te gevaarlijk. De bermen zijn niet breed voor voetgangers en bovendien bij regenweer een gratis douche. Het risico is niet verantwoord. Hier gebeuren ooit zware ongelukken en ik zou daar liefst niet het slachtoffer van worden. Nogmaals, het is hier vaak een 2de Wijnveld.
Diepe putten naast betonstrook
Als voetganger zijn er helaas geen 'veilige' voetpaden. De voetpaden lopen her en der, als ze er al zijn. Bovendien is alles zeer slecht onderhouden en zie je nog amper dat er voetpad ligt. Alles is kapot gereden of er staan voertuigen op geparkeerd. Met de fiets is dit helaas hetzelfde verhaal. De voertuigen die zich niet aan de snelheid aanpassen rijden rakelings naast je. Uitwijken als fietser is zeer gevaarlijk omdat de bermen door het zwaar verkeer kapot gereden zijn. De putten zijn diep en dienen dringend te worden gevuld. Moet er eerst iemand zwaar ten val komen of erger...?
Gemotoriseerd vervoer rijdt op luttele centimeters, met hoge snelheid langs je heen.
Als fietsers wordt je voorbij gestoken en de pas afgesneden door auto's die te snel terug zoveel mogelijk rechts rijden, om het tegemoetkomend verkeer te ontwijken
Het is te voet zéér gevaarlijk !
Veel te smal fietspad en druk verkeer
Verlichting straat zwak bij nacht
Het niveauverschil tussen de betonstrook en de kasseien is op sommige plaatsen twee tot drie cm. Dit is niet zo veel maar toch genoeg om te vallen als fietser als je er per ongeluk tegen rijdt.
Automobilisten weigeren nog langer om even aan de kant van de straat te stationeren om de tegenligger door te laten. Men wil absoluut dat twee auto's rijdend aan normale snelheid elkaar passeren. Met alle risico's van dien voor zwakke weggebruikers.
Bij wandelen, auto's die veel te snel rijden, waardoor je automatisch in de berm stapt
Elke dag kan hier je laatste zijn met je fiets,door de straatconstructie en de vele hardrijdende voertuigen
Auto's rijden te dichtbij, voetpad bestaat niet uit degelijk materiaal en is verwaarloosd.
Zeker voor fietsers is er slechts een smal boordje beton naast de kasseien... sommige automobilisten willen je nog snel inhalen zelfs als een tegenligger niet veraf is en ze snijden je dan soms de pas af als ze uitwijken voor de tegenligger. Zeker thv de bocht aan huisnummer 108 is het gevaarlijk als auto's je inhalen omdat er weinig zicht is op tegenliggers...
Auto’s rijden te snel en te dicht tegen voetgangers of fietsers. Vooral met kleine kinderen is dit gevaarlijk. Naast het fietspad liggen diepe putten door vrachtwagens die de berm kapot rijden. Als je daar inrijdt met je fiets, val je.
Snelheid vd auto's + gebrek aan voetpad
Door de grote passage van voertuigen worden voetgangers en fietsers geregeld van de rijweg geduwd.
Auto's snijden je als fietser de pas af omdat ze je nog snel willen voorbij steken
Ik durf niet meer met de fiets door de straat, ze rijden je gewoon van het betonpad
Auto's die met moeite elkaar kunnen passeren en vlug voor voetganger of fietser voorbij steken. met kleinkinderen fietsen op straat is veel te gevaarlijk, zelfs voor ouderen een kleine afwijking van fietsbaan kan ongeval met auto's veroorzaken door drukte en geel uitwijkmogelijkheden voor beide partijen.
Wanneer ik wandel met m'n kinderen op de voorziene fietsstroken moet ik hopen dat een auto tijdig vaart mindert en uitwijkt. Zeker tijdens de omliggende wegenwerken was het zeer druk in de hooimanstraat, daarbij gepaard de "kortere" dagen zorgt voor een onveilige situatie voor fietsers en voetgangers. Bij voorkeur komt er een apart voorziene afscheiding voor fietsers en voetgangers over de volledige lengte van de straat (desnoods slechts aan 1 kant) die voldoende is afgescheiden van het verkeer.
Er zijn geen voetpaden zodat je als voetganger op straat dient te lopen. Het fiestpad ligt hier en daar verbrokkeld- verlaagd(huisnr 74 -98) waardoor je op de kasseien dient te fietsen. Bij vochtig weer is dit gevaarlijk om de kasseien op te rijden (zelf ondervonden).
Auto's gaan voetgangers en/of fietsers niet uit de weg wanneer er een tegenligger aankomt. Het liefst van al zouden ze allebei gewoon willen kunnen doorrijden. Even wachten achter de fietser of voetganger tot wanneer de tegenligger voorbij is dat duurt precies te lang. Heel gevaarlijk!
Met de kinderen naar school fietsen kan gevaarlijk zijn door het drukke verkeer
Er is geen voetpad over de ganse lengte van de straat, fietspad op de rijweg. takken van de knotwilgen hangen soms te laag.
Druk verkeer, hoge snelheid, zwaar verkeer
Mijn dochter van 10 (bijna 11) alleen met de fiets richting beek, om zo naar de sportterreinen te gaan, laten vertrekken, doe ik al met een bang hart. En ik woon welgeteld 25 meter van dat punt. De bermen langs de straat zijn zo kapot gereden dat wandelen in die berm niet meer mogelijk is. Ik begrijp nog steeds niet dat nog geen 10 jaar geleden de optie fietspaden telkens opnieuw van tafel werd geveegd. Ik durf dit bijna nalatigheid noemen in een periode waar we er alles aan moeten doen om de zwakke weggebruiker sterker en veiliger op de weg willen krijgen.
Met de fiets wordt u rakelings voorbij gereden !
Het risico wordt wederom versterkt door snel aankomende auto's/bestelwagens
Wandel regelmatig met kleinkinderen in de straat/ik stop en observeer de auto's die aankomen gevlogen
Veel drukker in de straat dan vroeger
We worden gewoon letterlijk van de baan gereden. Voor fietsers is er hier geen plaats meer.
Ter hoogte ven dr. De Rop word je als fietser door de aangebrachte asverschuiving gewoon naar de buitenkant gedrumd door auto's die niet eventjes kunnen wachten
Ik durf niet met de fiets op straat

 

 

 

Opmerkingen over de snelheid van de voertuigen

 

Onaangepast aan de staat van de weg/verkeer - ontbreken van /slecht onderhouden voetpaden waar ze wel zijn. (2)
Auto's rijden meer dan 50 per uur (2)
Den zeker 70 per uur
Meer flitsen
Veel veel te snel zeker op de rechte stukken
Vaak hoger dan 50 km maar ook dat is te hhog .
Als ze zich aan de snelheid van 50km/u zouden houden, zou het aanvaardbaar zijn.
Snelheid is er over door veel passanten! Wij als bewoners worden bij flitscontroles echter ook gestraft indien we nipt over de snelheidslimiet zitten. Maar degene die 90 rijden gaan vrijuit omdat men op slechte uren komt flitsen. Bewoners worden gestraft, Hinderaars niet!
De snelheidsbeperking van 50km/uur is goed . . . als men zich er aan houd. Veel automobilisten doen dit niet. Dit is vooral doorgaand verkeer van mensen die niet in onze straat wonen
Uiteraard houden veel mensen zich aan een snelheid van 50km/u welke wij, voor deze straat met veel schoolgaande kinderen, al te snel vinden. Maar indien er op drukke momenten zou worden gecontroleerd dan zullen er veel hogere snelheden genoteerd worden. Er wordt zelfs regelmatig ingehaald door voertuigen ; vorige week opnieuw opgemerkt.
* Bij het stuk zonder wegversmallingen rijden ze veel te snel * bocht ter hoogte van nummer 103 - 105 rijden ze veel te snel door of proberen ze soms net voor de bocht nog een fietser,... voorbij te steken * bij de wegversmallingen proberen de tegenliggers vaak nog snel voor diegene die voorrang hebben door de versmalling te rijden * as-afwijkingen hebben vaak te weinig invloed op de snelheid
50km/u is niet geschikt voor een kasseiweg (geluid!) Ook zijn de asverschuivingen niet ok. Er wordt geraced om als eerste door de asverschuiving te geraken met geclaxoneer als gevolg. Dit had je vroeger nooit maar nu dagelijks.
Vooral s’avonds en s’nachts
Ik rijd maximum 40 km per uur; velen proberen mij nog met de wagen voorbij te steken.
Door de te hoge snelheid verhoogt ook de geluidsoverlast
Zelf rijdend aan 50km werd ik reeds twee maal voorbijgestoken door een ander voertuig. De metingen in de straat gedaan hebben geen enkele waarde omwille van de plaats van de metingen.
Als men zich aan de voorgeschreven snelheid houdt wordt het bumperkleven of, indien men voldoende aan de kant rijdt, voorbijsteken. Ondanks de geringe ruimte komt ook dit laatste geregeld voor.
Meeste chauffeurs houden zich m.i. aan de maximum snelheid. Helaas zijn er ook anderen.
's Nachts durven ze soms racen. Waardoor je zeker wakker wordt.
Sommige rijden als gek en zelfs als ze zich houden aan de snelheid van 50 is het in deze straat (smal en geen apart fiets-of voetpad) nog te snel. Ook het lawaai bij de snelheid van 50 is te horen in huis(ook slaapkamer) en tuin.
Vele wagens rijden zo wie zo veel te snel. Wanneer je 50 rijd hangen de wagens aan je bumper, rijden voorbij of claxoneren je gek. De snelheiden worden gemeten of de plaatsen waar absoluut niet snel KAN gereden worden.
De dienst verkeerspolitie stelt zijn snelheidscontrole apparatuur onoordeelkundig op ttz. juist kort voor of na een bocht waardoor je als automobilist zo-wie-zo moet vertragen . Dit is géén correcte en objectieve methode om een realistisch beeld te krijgen omtrent over het gedrag van de weggebruikers van de Hooimanstraat !
Er zullen nu eenmaal altijd mensen zijn die te snel zullen rijden. Teveel geluid wekt ook de indruk dat er te snel wordt gereden.
Auto's rijden sneller dan 50 per uur
Algemeen OK, maar soms zijn er laagvliegers
Sommige voertuigen rijden echt veel te snel
Zeker bij weinig verkeer wordt er stevig doorgereden.
Het valt op dat het niet de bewoners maar ander verkeer (sluipverkeer) de snelheidsregels aan hun laars lappen.
Als je tegen 50 rijdt proberen ze je voorbij te steken,verschrikkelijk!
Onaanvaardbaar, zeker met de naar school fietsend jeugd.
Jammer genoeg ook door de eigen bewoners of door bewoners uit de naburige '50km'-straten.
Er wordt door veel chauffeurs veel te snel gereden!!!! Vermoedelijk wordt de Hooimanstraat ook gebruikt als sluipweg om snelheids- en alcohol controles te ontwijken. Op de berm voor ons huis is al 5 maal een geparkeerde wagen aangereden. 4 maal spiegel afgereden en wagen beschadigd, 1 maal is een geparkeerde wagen door de aanrijding 5 meter verder gekatapulteerd. Bovenstaande voorvallen zijn ook veelzeggend omtrent de veiligheid van fietsers!
Zie hierboven
Tijdens spits ok s nachts te snel
Behalve degenen die zich nietnaan aan de 50 klm uur houden.
De auto's kletteren over de kasseien. Vorige week reed een auto door de voortuin van onze rechtoverbuurvrouw. Vluchtmisdrijf. Duidelijk overdreven snelheid, want uit de bocht gevlogen.
Niet iedereen 'vliegt' door het straat, maar er zijn zeker en vast snelheidsduivels
Is precies snelweg hier
Mensen houden zich niet aan de snelheidslimiet, plaatsen van trajectcontrole lijkt mij hier een mogelijke oplossing.
De snelheid van de gemiddelde autobestuurder bij inhaalmaneuver van fietsers en voetgangers ligt vaak te hoog.
Als de auto's de maximale snelheid 50km/uur aanhouden ok.
Gewoon te snel
De weg lijkt een verbindingsweg te zijn geworden tussen station en dorp, waardoor auto's regelmatig het gevoel hebben dat ze snelheid moeten en kunnen maken.
Nu het Dorp een omleidingsproject langs de Hooimanstraat moet omgeleid worden kan je nu niet verwachten dat dit anders is.
Er zijn altijd en overal bestuurders die te snel rijden !
Veel te snel over verkeersdrempel
Vele mensen houden zich aan de 50 km/u, maar nog zijn er te veel die dat niet doen! Misschien is het beter dan maar 30 km/u toe te laten!
50 kms is OK indien iedereen er zich aan houdt.
Ondanks de laatst uitgevoerde snelheidsmetingen geen resultaten.
De bocht voorbij mijn woning wordt soms als een racepiloot genomen.
Sommige chauffeurs passen snelheid niet aan bij naderen snelheidsremmers
De toegelaten snelheid (50 km/u) wordt geregeld met 20 à 30 km/u overschreden.
Snelheid in combinatie met de smalle straat en het zware verkeer, zorgt voor gevaarlijke situaties
Bestuurders houden zich vaak niet aan de aangeduide snelheid.
Uit metingen door de stad bleek dat een aanzienlijk percentage te snel rijdt.
Radarcontrole voor snelheid. Een snelheid van 30 km. Misschien rijdt men dan maar tegen 50 km/u meer. Ik durf hier geen 50 km/u te rijden (vind ik veel te snel) maar de snelheid ligt hier vaak hoger dan 70 km/u. Het irriteert het doorgaand verkeer (in een landelijke straat ?) als men zo "traag "rijdt". Men zou voetgangers en fietsers van de weg maaien. Massa's sluipverkeer via Kouterstraat en Beukenlaan en dit niet enkel op spitsuren !!! Ook in de Kouterstraat en Koutermolenstraat wordt veeeeel te snel gereden. Het kruispunt Hooimanstraat/Beukenlaan/Kouterstraat is heel gevaarlijk. Het sluipverkeer en de veel te hoge snelheid MOET echt stoppen !
Indien er zich dan toch mensen aan de snelheid houden worden die INGEHAALD! Onverantwoord! Wat als er een tegenligger komt? Dan te hopen dat het geen zwakke weggebruiker is. Wat velen ook doen is kort tegen je auto komen rijden en van links naar rechts over de baan zwieken. Alweer met het gevaar iemand door hun roekeloos rijgedrag te raken. A.U.B. geen controles op de middag maar tijdens de spitsuren.
Van de ene verkeersdrempel naar de andere wordt er snelheid opgevoerd tot meer dan 50 km/u.
Is moeilijk in te schatten maar de meeste rijden volgens mij meer dan 50 km/u
20 à 30 km/u te snel
Zijn de oorzaken van de geluidshinder en de veiligheid voor de andere weggebruikers
Bocht aan mijn huis nr 106 word zwaar afgesneden waardoor snelheid soms te hoog is en hierdoor kunnen ook fietsers en voetgangers in gevaar komen !
Ik denk dat de snelheid voornamelijk wordt overtreden door passage, bewoners zelf weten wel hen snelheid aan te passen!
Als je elke dag word voorbij geraasd ,weet je t wel,rijden je desnoods in de gracht,zoals met men dochter en mezelf,gewoon wachten op de eerste dode zeker .......... Zoals overal in Vlaanderen voor men er iets aan doet en zeker geen drempels want daar pest je je eigen bewoners mee
Er zijn veel voertuigen die zich niet aan 50 km/u houden! De hindernissen die zijn aangelegd om het verkeer te vertragen geven zelf soms aanleiding tot gevaarlijke situaties.
Ze willen extra snel rijden om minder last te hebben van de kasseien
De meeste bestuurders houden zich niet aan de snelheislimiet.
Snelheidsmetingen zullen uitwijzen dat er niet veel verkeer snel rijdt, maar door de kasseien maakt alle autoverkeer sowieso lawaai. De onvermijdbare laagvliegers maken het ondraaglijk.
Overdreven snelheid ts de Belselebeek en de Vleeshouwerstraat. In de bocht geen overzicht, wanneer je van station komt geen overzicht (wel bij normale snelheid), maar wie doet dat????
De constante
Veel auto's houden zich niet aan de snelheid. "Snelheidsindicators" zouden hier mogelijks soulaas kunnen bieden. Het verhogen van het aantal snelheidscontroles tijdens de piekmomenten ('smorgens vanaf 5u30 - 8u, 's avonds 17u-20u, en zaterdagvoormiddagen) moet regelmatige gebruikers voldoende bestraffen voor te snel rijden. Tijdens drukke momenten is het mss een idee om de snelheid te beperken tot 30km/u of 40km/u (zoals bij schoolpoortzones). Tijdens deze momenten maken heel wat schoolgaande jeugd alsook ouders gebruik van de hooimanstraat. Zij zouden niet enkel aan een schoolpoort moeten beschermd worden, maar ook in een doorgangstraat zoals de hooimanstraat (= lees GEEN apart fietspad/voetgangerspad + GEEN 2 rijvakstraat) (er zijn straten in de omgeving die wel een apart fietspad + 2 rijvakken hebben en waar een limiet van 50km/u geldt). De hooimanstraat is hiertoe niet voorzien/ontworpen. Dus of snelheid aanpassen tijdens die momenten + verhoogde controles ; en bij voorkeur investering voor apart fietspad.
Het is wenselijk een snelheidsbeperking van 50km/u op te leggen, voorzien van voldoende borden op de kruispunten van straten. Eveneens bij het inrijden in de Hooimansstr.
Sommige auto's, vrachtwagens rijden zó snel dat heel ons huis davert! Gene zwans!!!! Het zou zeker helpen mocht er op de GPS te zien zijn dat de snelheid GEEN 90 km/u is zoals nu het geval is. Waarom is er in heel Sint-Niklaas een snelheidsbeperking van 50 km/u en in onze straat niet? Wij behoren toch tot groot Sint-Niklaas? Op alle wegen geeft de gps aan hoeveel je mag rijden...50, behalve in onze straat! Dat begrijp ik niet! Waarom staan er geen snelheidsborden in onze straat?
50 km/uur vind ik aanvaardbaar, maar weinigen houden zich aan die snelheid
Je kan aan de wagens die door de straat rijden, horen wie een bewoner is en wie niet. Ik heb enkele weken geleden de politie reeds ingelicht dat de connectie Hooimanstraat, Stenenmuurstraat, Waterstraat momenteel de 'beste' verbinding is van E17 naar bijvoorbeeld Stekene. Dit komt uit de mond van verschillende kennissen van me die zich niet bewust zijn hoeveel overlast dit voor alle bewoners veroorzaakt. Vooral omdat dit voor hen een traject is dat ze gewoon zo snel mogelijk willen afleggen op weg naar werk of terug naar huis.
Het zijn altijd dezelfden die volgens mij te snel rijden
De snelheidsbeperking van 50 wordt niet door iedereen gerespecteerd, wat het geluid versterkt en een hoog onveiligheids gevoel geeft. Met te hoge snelheden worden de asverschuivingen mis ingeschat . Dit laatste is reeds tweemaal voorgevallen de afgelopen maand.
Veel te hard/zone 30 maken ipv 50/controle politie en niet woensdagnamiddag rond 14h00 voor 3/4 h/controle van 6h30 tot 8h30 en van 15h30 tot 18h00
Vele bestuurders houden zich niet aan 50km/u
De overdreven snelheid tussen de Sinaaisebeek en de Vleeshouwersstraat. Hier vliegen specialisten (ook straatbewoners) gewoon volop door zonder voor 1 heuvel te stoppen.
50km/uur niet sneller
De meeste voertuigen rijden TE snel, hangen aan de bumper van degene die zich aan de snelheid houden.

 

 

 

 

Opmerkingen over het zware verkeer is de straat

 

Is nu terug beter na de werken in het dorp
Volgens ons gaat het nog met het zwaar verkeer maar de vele andere voertuigen rijden veel te snel
Straat is ongeschikt voor zwaar vervoer maar voor landbouwvoertuigen en bestemmingsverkeer wellicht onvermijdelijk .
De tractoren rijden steeds onze kanten kapot. Rechtover nummer 93 is een oprit naar een akker, de loonwerkers die deze oprit willen betreden nemen hun bocht veel te wijdt en rijden hierdoor onze gracht steeds dicht. Wij moeten dan steeds in onze eigen tijd de gracht herstellen!
Vooral ook tractors die vaak de zachte berm op rijden en op die manier voor diepe greppels zorgen. Elk jaar moet ik ter hoogte van ons huis zand aanvoeren om de greppel te vullen. De beek is ook dikwijls voor een stuk ingezakt om dat tractoren zich te ver wagen. Deze tractors slaan de dreef recht over ons in. Nochtans is het perfect mogelijk hun draai te maken zonder in de zachte berm te rijden.
In normale omstandigheden. Nu met de omleiding, te veel maar hopelijk normaliseert zich dat opnieuw na de werken in het dorp.
Vrachtwagens zouden in de straat niet toegelaten mogen worden; de weg is hiervoor te smal en de betonstrook voor fietsers ook
Misschien niet veel 20-30 tonners, maar wel trillingen in de woning door de vele overladen camionetten van allerlei aannemers die niets in onze straat te zoeken hebben.
Heb daar eigenlijk geen idee van, ben gedurende kantooruren meestal niet thuis.
Er passeert nog te veel zwaar verkeer aan te hoge snelheid.
De straat is niet gemaakt voor zwaar verkeer (dixit stadsbestuur bij aanleg wanneer kasseien in vraag gesteld werden bij bekendmaking van de plannen
Hooimanstraat wordt gebruikt als doorgangstraat. Veel verkeer zou hier eigenlijk niet moeten, mogen passeren. Ook het GPS systeem werkt hieraan mee.
Nu met de werken in andere straten is er meer zwaar verkeer.
Dit is de laatste jaren erg gestegen. Omwille van de werken te Wijnveld/Dries? Vrachtwagens, en vooral ook zware tractoren met overladen aanhangers die als cowboys door de straat rijden. Niet de boeren uit de straat zelf, maar de grondwerkers die met aarde door de straat rijden.
Sommige zware en brede voertuigen rijden de zijkanten van de weg kapot.
De straat wordt gebruikt als 'sluipweg'. Soms trillingen voelbaar in huis. Zou het feit dat er steeds meer wagens langs het Wijnveld op straat parkeren en daarmee een vlotte doorstroming van het verkeer belemmeren hier o.a. oorzaak van kunnen zijn?
Hoort hier niet thuis, de autostrook is te smal en ligt te dicht bij de huizen.
Ik vermoed dat het zware verkeer enkel plaatselijk is voor bouwwerven en landbouwbedrijven, dit kan niet vermeden worden
Het is voor zware vrachtwagen gemakkelijker de Hooimanstraat te nemen. Op het Wijnveld hebben ze te veel hindernissen door gepareerde wagens. Opmerking van een vrachtwagenchauffeur "onze baas betaald graag, 'indien er controle zou zijn' de boete. We moeten hier veel te veel rond rijden en verliezen zo te veel tijd en dat kost centen".
Het zwaar verkeer moet verplicht worden om trager te rijden door opstelling van verkeersborden van max 30 km/u !
Zal het vrachtverkeer onze straat blijven gebruiken na de werken ?
De straat (kanten) worden kapot gereden
Vrachtwagens die in de straat moeten laden en lossen zijn toegelaten. Alle ander verkeer, ook tractors die hier niet moeten zijn worden verboden. Waarom dient het verkeersbord dat doorgaand vrachtverkeer verbiedt.
Ik denk dat hier weinig aan te doen valt. Waarschijnlijk zijn het vrachtwagens die hier op een werf of zo moeten zijn. Ik weet eigenlijk niet of er doorgaand zwaar verkeer is.
Op de kasseien maken die nog eens extra lawaai met een aanhangwagens en materiaal.
De bermen naast het fietspad worden kapotgereden, met als gevolg diepe gevaarlijke moddergeulen.
Zwaar vervoer gebruikt de straat als sluikweg om centrum te vermijden. (hopelijk minder na werken centrum en Puivelde)
In bepaalde seizoenen is er inderdaad veel zwaar landbouwverkeer, maar aangezien we bij landbouwgebied wonen lijkt me dit onvermijdelijk. Veiligheidsrisico's zouden echter kunnen beperkt worden indien men bv. een snelheidsbeperking tot 30km/u zou respecteren.
Enkel plaatselijk dus minder kan
Zolang niet elk zwaar verkeer erdoor moet, wat nu tijdelijk door de werken wel eens gebeurd. Zwaar verkeer zou bv 30 u kunnen rijden.
Deze rijden de graskanten stuk. Zie ter hoogte van Beukenlaan 30.
Mede door de werken in de dorpskern.
Tractoren met aanhangers die ook duidelijk te snel rijden
De bermen zijn helemaal beschadigd.
Als er nieuwbouwprojecten aanwezig zijn in de >Hooimanstraat kan je er niet omheen. Er moeten immers zware camions en vrachtwagens de doorgang kunnen waarborgen>.
Is nu met de werken aan de Dries.
Veel te gevaarlijk voor fietsers en voetgangers en onze straat wordt kapot gereden
Zou enkel voor plaatselijk verkeer mogen zijn. (landbouwers, bouwwerken,)
De zachte bermen net naast de betonnen stroken worden volledig kapot gereden waardoor een verhoogde berm ontstaat en het regenwater niet meer in de grachten geraakt en plassen vormt op de betonnen strook( fietspat) wat bij vriesweer zorgt voor grote ijsplekken en kevensgevaarlijk is voor fietsers
De straatbreedte is onvoldoende voor grote truckers.
Zwaar verkeer dat de straat als een "tussenbaan" naar het station van Sinaai neemt.
Wensbaar om doorgaand en lokaal verkeer te scheiden.
Ik vind het al jaren onaanvaardbaar. Men rijdt hier al jaar en dag even snel als op het Wijnveld. Om nog te zwijgen van de overlast van de uitlaatgassen in een landelijke straat. Ik kwam hier ooit wonen voor de gezonde lucht en de rust. Een wonder dat hier nog geen zware ongevallen gebeurd zijn. Als ik een raam open zet, ruikt het binnen soms naar uitlaatgassen. Het sluipverkeer moet eveneens stoppen.
Er staat een verkeersbord dacht ik van 3,5 ton. Staan sommigen boven de wet? Ikzelf ben door een vrachtwagen met opligger in de berm gereden. Ik durf het woord verkeersagressie te gebruiken.
Vrachtwagens, tractors, bestelwagens, autobussen bij de vleet.
Indien het door de huidige wegenwerken is, is het begrijpelijk maar het is wel levensgevaarlijk voor fietsers. Mocht ik nu kinderen hebben die hier in de straat willen fietsen zou ik dit hen verbieden. als volwassen is het gevaar dat er aanwezig is beter in te schatten maar toch ....
Enkel zwaar verkeer mag rijden dat werkelijk in de straat moet zijn !!!
Nu vooral zwaar vrachtverkeer die volgens het verkeersbord hier niet thuishoren
Zal er niet op verbeteren nu het verkeer op de dries geweerd zal worden
Dacht dat hier niet door mocht passeren?
Na einde der werken zeker verbieden.
Gezien er ook nog landbouwbedrijven in de straat zijn kan je moeilijk verbieden dat de melk wordt opgehaald of een traktor of ander zwaar landbouwvoertuig het veld oprijdt. Ook zijn er nog verschillende huizen in opbouw...dit geeft altijd wel overlast als er beton of ander materiaal moet geleverd worden.
Dit zijn natuurlijk vaak vrachtwagens die komen leveren voor de bouwwerven dus die zijn tijdelijk en nodig.
Behoudens tijdens de wegenwerken is er enkel plaatselijk zwaar verkeer
Nu terug aanvaardbaar
Niet verantwoord, zelfs tractoren rijden te snel en hebben geen goed zicht op zwakke weggebruikers, idem vrachtwagens.
tijdens de vroege ochtend of avondmomenten passeert er doorgangsverkeer van zware vrachtwachtens die de "hoek" met het wijnveld afsnijden. Opnieuw, dit is niet waartoe de hooimanstraat is ontworpen. Een verbod zou van toepassing moeten zijn.
Wenselijk is de tonnage van max.3,5 ton op te leggen.
Ik begrijp niet dat zwaar verkeer langs onze straat komt. Er ligt een hoofdbaan parallel met onze straat.
+7,5t enkel plaatselijk verkeer
Het zal waarschijnlijk met de werken in zowat alle omliggende grotere wegen te maken hebben, maar de betonmolens die per dag door de straat rijden kan ik niet op beide handen tellen. Kijk naar de bermen en je weet genoeg. Enkel de zware landbouwvoertuigen hebben hier hun plaats.
Door de smalle straat, en bij het kruisen van vrachtwagens , worden takken van de bomen gereden en wordt naast het fietspad gereden zodat diepe gleuven ontstaan en grachten dichtslippen !
Maken sleuven in de grond naast de weg /gevaar voor schade eigen auto
Nu opnieuw aanvaardbaar, mag niet vermeerderen
Buiten de landbouwvoertuigen (soms ook niet nodig) te veel zwaar verkeer - dat hoeft hier niet te komen.
Alleen landbouwvoertuigen aanvaardbaar , geen bussen of camions
Verboden voor + 3,5 ton wordt niet nageleefd,

 

 

 

Opmerkingen en suggesties ivm ingrepen

 

Asfalteren maar met absoluut meer verkeersdrempels en asverschuivingen ook in het stuk tussen de beek en het station (2)
Kassei stenen zoals in het dorp
Klinkers zoals in het dorp
Versmallen van de rijbaan en een fiets- en voetpad
De asfalterindg zou de snelheid en de onveiligheid nog verhogen .De kasseie passen bij het landelijk wonen .
Onnodige passage voorkomen
Laten zoals het is maar meer controle en dit niet tijdens de werkuren maar 's morgens tussen 7u en 9u en 's avonds tussen 16u en 18u.
Zone 50 zou voor ons mogen blijven maar hier moet op gecontroleerd worden
De aanpassingen zodanig maken dat snel rijden onmogelijk wordt. Uit ervaring weten we dat dit voor snelrijders het enige middel is. Zorg gewoon dat het niet meer kan! Momenteel wordt onze straat als 'sluipweg' gebruikt : hier kan men 'rustig' snel rijden zonder pakkans terwijl er op het Wijnveld wel regelmatig gecontroleerd wordt. Alleen al het feit dat op een grotere weg zoals Wijnveld met gescheiden fiets/voetpaden dezelfde snelheid mag worden gereden als in de Hooimanstraat klopt niet. 50 km op Wijnveld is ok ; 50 km in de Hooimanstraat is niet ok omwille van veel grotere kwetsbaarheid van de zwakke weggebruiker. En wij hebben ook geen landelijke straat gekozen als woonplaats om achteraf vast te stellen dat de geluidshinder alsmaar groter wordt.
Grote duidelijke versmallingen doorheen de hele straat
Zone 30 zou een optie kunnen zijn maar ik vrees dat men er zich toch niet aan gaat houden, dus verkeersremmende maatregelen zouden een beter effect hebben
Het doorgaand verkeer moet belemmerd worden. Het kan niet zijn dat de hooimanstraat een sneller alternatief is om van sinaai dorp naar de E17 of N70 te geraken. Het is een woonstraat die niet uitgerust is voor dagelijks sluipverkeer. Ideaal zou zijn dat er geen rechtstreekse doorgang mogelijk is van dorp naar Station. Dit kan door twee tegenovergestelde eenrichtslussen in te leggen of het stuk aan het station af te sluiten. De valse vluchtheuvels zouden echte moeten worden en sommige stukken van de straat zijn gewoon veel te breed, zoals het laatste stuk naar de kapel.
Snelheidsbeperking en CONTROLE; nu is het ook max. 50....
Parkeerverbod vanaf Station tot Roggeveld, door de geparkeerde wagens ontstaat een gevaarlijke situatie.
De kans dat verkeersveiligheid van Sint-Niklaas nog wil ingrijpen lijkt mij zeer klein. Meerdere versmallingen over langere afstand, zonder het fietsverkeer te hinderen, kan een verbetering zijn. Scherpere drempels hebben zeker effect maar zijn wel hinderlijk voor alle verkeer. Veel meer snelheidscontroles zou veel doortastender resultaat opleveren. maar dan wel controles op plaatsen waar er altijd te hard wordt gereden, en op tijden dat er wel degelijk veel verkeer is (spitsuren).
Een veilig fietspad waar geen auto's op rijden
1.Controles op snelheid en zwaar verkeer. Liefst op verschillende tijdstippen van dag en week. 2. Eénrichtingsverkeer
Vanaf de beek is er een heel eind rechte baan en daar racen ze dan ook graag dus zeker hier drempels of versmallingen!
De versmallingen dichter bij elkaar leggen en beurtelings doorrijden voorzien. Op verschillende plaatsen reeds gezien en zeer doeltreffend. Snel rijden kan hier niet. Bij de heraanleg van de straat werden niet de kasseien voorzien in het lastenboek gebruikt. Door de vele meerwerken werd het uiteindelijke kostenplaatje te zwaar, dus maar tweedehands kasseien en toch haaks leggen zoals voorzien in het lastenboek. Het was kiezen op deze wijze of niets.
Vooral aan de beek 2 dicht opeen volgende scherpe verkeersdrempels plaatsen ter bescherming van fietsers en voetgangers .
Zeker geen asfalt. Ik ben ook tegen zone 30. Dit is absolute onzin. De bewoners vroegen destijds bij de heraanleg van de straat om een afzonderlijk fietspad. De rooilijnen (12 m breed ) leenden zich tot een dergelijke ingreep. Het toenmalig stadsbestuur en haar betrokken ambtenaren wilden hier niet op ingaan omwille van de open grachten die ze wensten te behouden. Wij zitten nu wel met een onaangepaste straat en deels onveilige straat. Op heel wat stukken ben je als voetganger verplicht om op de betonnen baanstrook te lopen. Zelfs sommige fietsers foeteren je uit als je dat doet.
Bocht ter hoogte van nummer 107 is onveilig.
Afsluiten aan de beek. Dus in twee verdelen. De inwoners van het eerste deel rijden via Vleeshouwerstraat richting dorp en station, het andere deel rijd via wijnveld richting dorp. Op die manier is er totaal geen sluipverkeer meer, enkel bewoners.
Afsluiten aan de beek
Sommige van de bestaande asafwijkingen missen hun effect (" men blijft er dubbel doorrijden")
Eenrichtingsverkeer zou volgens mij de snelheid nog verhogen, omdat men geen tegemoetkomend verkeer moet verwachten. De veiligheid van voetgangers en fietsers komt dan nog meer in het gedrang. Bovendien ook negatief effect op geluidsoverlast
Het wildparkeren voor naar de bakker te gaan moet tegengegaan worden ,soms staan ze gewoon op het zebrapad richting sinaai
Van aan de populierstraat tot de beek langs één kant de beek dichtleggen en wandelpad zoals voor en achteraan in de straat.
Men zou op een of andere manier vooral MINDER verkeer mogen toelaten in de straat.
Ook verkeersborden (wie heeft voorrang bij de verkeersremmers), dringend nodig volgens mij , want hoffelijkheid is niet meer van deze tijd ,.. helaas... ze rijden hier zelfs met 2 auto's door de wegversmalling,.. dus op 10 cm van onze haag en oprit,.. :(
Meer snelheidscontroles op uren dat er echt verkeer is, borden met risico flits. Voetpaden onderhouden, zijn nu verwilderd.
Trajectcontrole
Trajectcontrole en probleem van te hoge snelheid is opgelost.
Eenrichtingstraat volledige Hooimanstraat en bij elke aftakking naar het Wijveld van richting laten veranderen. Zo kan de weg helemaal niet meer gebruikt worden als 'doorsteek'. Bewoners/bezoekers moeten dan de juiste afslag nemen op het Wijnveld. Dit in combinatie met een parkeerverbod op het Wijnveld. Het gegeven dat hier auto's parkeren zorgt vaak voor een onvoldoende vlot verkeer voor een hoofdbaan. Dit zorgt er momenteel eveneens voor dat de Hooimanstraat als sluipweg wordt aanzien.
Er moeten duidelijke verkeersregels aangebracht worden wie de voorrang heeft. En geen twijfels zoals er nu zijn. Zie richting Hamme naar Moerzeke Centrum. Duidelijkheid!!!!!
In zo een lange straat zone 30 ? dan kan je er beter alleen fietsers toelaten, die rijden al zo snel !
Een apart fiets-wandelpad, eventueel duikers en open grachten toeleggen aan een kant
Palen in de grond die omlaag gaan en enkel toegang verlenen aan bewoners/landbouwers van de straat om sluikverkeer te weren dmv badge vanaf de bellemanstraat tot het kapelletje. ( zoals stationstraat) Enkele richting is geen oplossing voor bewoners die aan de uiteinden wonen omdat die dan gestraft worden met een groot aantal km om te rijden wat op jaarbasis een verhoogde kost aan brandstof teweeg brengt.
Waarom is de snelheidslimiet in de Populierenstraat 30 en in de Hooimanstraat 50? Waarom geen verkeersdrempels die de auto zwaar beschadigen als er sneller dan tegen 30 over gereden wordt? Welke gek heeft indertijd beslist om kasseien te leggen in de straat? NU NOG een bemerking mbt navermelde punt (waarom daarbij geen mogelijkheid van bijkomend commentaar?): is het verdomme altijd de omgekeerde wereld? Bij inbraak moeten we ons maar meer beveiligen. Bij onverantwoord verkeer zouden wij maar moeten omrijden. NEEN NEEN NEEN heren, omrijden is absoluut ONAANVAARDBAAR. NOG iets: de Stad mag voor mijn woning allerhande camera’s plaatsen. Geen probleem mee. Ik heb een voorstel: vermits in gans de straat mag geparkeerd, laat ons allerlei oude wrakken plaatsen zodat niemand nog de straat gebruikt die er niet woont.
Controle ! Controle ! Controle ! om de toegelaten snelheid af te dwingen.
Wensbaar om doorgaand en lokaal verkeer te scheiden. 1.Dit door verkeersborden te plaatsen (verbod 7,5 ton) en gerichte controles uit te voeren. 2.Een breedtebeperking van 2,2 meter opleggen dmv 2 betonnen blokken te plaatsen zoals aan het industrieterrein in Zele (crc). Dit aan de kant van Station Sinaai. Zone 30 voorkomt de verkeersdrukte niet. Door één rijrichting aan de kant van het station te creëren, blokkeer je het doorgaand verkeer in 1 rijrichting.
Elk voordeel heb zijn nadeel.
Zeker enkele richting vanaf station Sinaai (UITGEZONDERD VOOR BUURTBEWONERS) omdat ik als bewoner me niet hoef aan te passen aan automobilisten die HIER veel te snel rijden. Zij moeten zich HIER aanpassen. Ook effectieve controle op het sluipverkeer en onaangekondigde, onzichtbare snelheidscontroles op spitsuren : flitscamera's. Zonder boetes zal men hier nooit trager rijden. Ik zie hier liever geen doden vallen of een zwaar verkeersdrama gebeuren. Vrachtwagens houden zich niet eens aan het verbod om niet in de Hooimanstraat te rijden. Andere suggesties reeds hierboven aangevinkt.
Er heeft een snelheidsmeter gestaan. snelheden van boven de 90 gezien en zelfs van boven de 100 km/u. onaanvaardbaar! Toch viel het me op dat de meeste automobilisten direct hun snelheid aanpasten bij het zien van de snelheidsmeter.
- Asfalteren voor de geluidsoverlast geeft misschien wel nog een hogere snelheid - voorrang ter hoogte van de beek aan fietsers en voetgangers geeft een vals gevoel van veiligheid en dit geldt zeker voor de jonge fietsers. - Ter hoogte van de beek een wegversmalling is misschien wel een goed idee maar dan moet deze afgebakend worden door paaltjes of iets dergelijks. - De bermen moeten dringend hersteld worden en verlaagd zodat bij regenweer de fietser niet door grote plassen moet rijden omdat het water niet meer naar de grachten kan lopen door de te hoge bermen. Hier en daar een gleufje zou die toestand al veel verbeteren. - we hebben een paar maand geleden in onze brievenbus een brief met o.a. een telling van het aantal voertuigen in onze straat gehad. Deze is in de maand juli gebeurd. Een telling met de echte feiten zou tijdens het schooljaar en niet tijdens de vakantie moeten gebeuren.
Geregeld controle op de snelheid en op het zwaar vervoer dat al dan niet in de straat mag rijden, tot de toestand volledig normaal is !
Een richtingsverkeer vanaf kruispunt koutermolenstraat
Zeker geen scherpe drempels !! Doodlopende straat van maken , afsluiten aan kapelletje
Men had nooit kasseien moeten leggen (meerderheid was er trouwens tegen!!)
Asfaltering voor geluidsoverlast,en plastieken paaltjes per 3 in zigzag om doorheen te laveren om de paar honderd meter voor snelheid te temperen,simpel en goedkoopste oplossing zo kunnen de fietsers ook de straat benutten,in de buurt al veel straten geasfalteerd waar veel minder fietsers doorheen moeten
Na beeindiging der werken aan Dries en Vleeshouwersstraat, aan beide uiteinden Hooimanstraat een bord met "doodlopende weg" en minstens gedurende 3 maand overdwars paaltjes zetten ter hoogte vd Bellemanstraat om zo het doorgaand verkeer het gebruik af te leren, dus minstens tijdelijk een knip id straat. Als dat lukt zijn andere ingrepen niet nodig.
Indien er een parkeerverbod zou komen in het Wijnveld, waardoor je in die straat geen hindernissenparcours moet afleggen, zou er minder sluipverkeer zijn in de Hooimanstraat. Want het zijn vooral die bestuurderds die veel te snel door onze straat vliegen om dat stukje te omzeilen. De bewoners zelf rijden niet echt te snel, heb ik de indruk.
Asfalteren zal het lawaai wegwerken maar niet de snelheid.
Voor het lawaai zal enkel asfaltering echt helpen. Opgelet drempels = lawaai. Bovenvermelde ingrepen kunnen wel helpen om minder verkeer te verkrijgen: éénrichtingsverkeer is daarbij een zeer goed idee! (met uitzondering voor buurtbewoners maak je je enkel maar ongeloofwaardig tegenover stadsbestuur!) of meer snelheidsremmers dat het niet plezant meer is om langs de Hooimanstraat te rijden.
De stad doet altijd het omgekeerde van wat wij vragen, zij wonen hier niet en ze hebben ons niet gevraagdom hier te komen wonen. Aldus Gaspard van Peteghem
Apart fietspad/voetgangspad (in plaats van fietsstroken) over de volledige lengte van de straat
Het probleem van de putten in de niet verharde bermen naast de wegverharding ligt er in het feit dat het regenwater niet naar de aanpalende gracht kan. Telkens worden de putten opgevuld en bij regenweer weer uitgereden waardoor de opvulling de grasbermen verhogen en zo het water niet meer naar de gracht kan. Daar waar er betongreppels liggen komt dit verschijnsel niet voor. Een dure oplossing is watergreppels voorzien met rooster en aflopen richting de gracht (dat zal het bestuur niet betalen). Een goedkopere oplossing is de gracht(gras)bermen schuin af te graven richting de gracht (zeker lager dan het peil van de betonstrook) met eveneens om de 10m een greppel te graven in de grasberm zodat het water niet kan blijven staan naast en op de wegverharding. Ter hoogte van de verkeersdrempel (Bellemansstraat) blijft het water bij regenweer op de betonstrook (en kassei) staan daar het niet naar de gracht kan (blijkbaar heeft er iemand nu een klein greppeltje gegraven- de bewoners moeten blijkbaar de oplossing geven). Eveneens dient er een kwalitatief(epoximortel)materiaal gebruikt te worden bij het herstellen van kleine oppervlakten in de betonstrook, voornamelijk ter hoogte van de waterhydranten. Deze stroken zijn tot vervelens toe al meer dan 5 maal hersteld op dezelfde plaats. Bij snelheidscontroles, het plaatsen van een snelheidsmeter dient deze geplaatst te worden richting de N70(Station) en niet zoals nu is gebeurd. Vermoedelijk zullen de metingen nu niet alarmerend zijn, doch geven geen reëel beeld ven de snelheid in de straat. Maar ja aan de overkant van de straat staan er geen verlichtingspalen om deze meter te bevestigen. Het snelverkeer gebeurt in de richting naar het station en vooral s'morgens. Een snelheidsbeperking van 50km/u alsmede een tonnagebeperking tot max.3,5 ton is ook geen dure ingreep.
Dat van die asafwijkingen begrijp ik niet. Ik weet niet wat dat is dus daar kan ik niet op antwoorden. De snelheidsmetingen mogen niet aan een verkeersdrempel geplaatst worden! Meerdere toestellen plaatsen! Ook eentje aan het begin van de kinderkopjes als je van de kant van het station komt.
De kasseien opnieuw invoegen zodat men een gladder oppervlak krijgt dit geeft ook minder lawaai. Het hoogte verschil van de kasseien met het fietspad wegwerken veiliger voor de fietsers, er vallen nu regelmatig fietsers. Nog een betere en veiliger oplossing is een dubbel fietspad weg van de rijbaan voor auto's, (zie weimanstraat )
Een Hooimanstraat mét kasseien zou leefbaar kunnen zijn met een volledige zone 30, of enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Helaas heb ik mijn twijfels of ook maar iemand zich hieraan gaat houden. De straat in 2 knippen lijkt me een mogelijke oplossing. Bijvoorbeeld thv de beek of aan de Populierenstraat (Daar is de meeste ruimte om aangelanden te laten keren) Ik zou dit wel doen met met een sas voor landbouwvoertuigen, zodat de landbouwbedrijven die de straat rijk zijn, terecht hun werkzaamheden kunnen verder zetten. Het voordeel van dergelijke ingreep is dat deze zeer goedkoop zijn tov pakweg heraanleg en nieuwe fietspaden voorzien. De asafwijkingen breder maken, met verkeersborden met voorrang (witte en rode pijlen) lijkt me ook goed, ik begrijp echter nog steeds niet waarom de eerste km van de straat asafwijkingen heeft (niet breed genoeg weliswaar) en de laatste km enkele vluchtheuvels (momenteel niet hoog of scherp genoeg en te weinig) en het middenstuk van 1,5 km niets. Je geeft de wagens als het ware een visuele vrijgeleide om vol o pet gas te gaan in dat stuk. Vluchtheuvels zoals in de Luitentuitstraat zijn een nachtmerrie voor bestuurders, ook voor mij. Daarom mogen ze er gerust zo enkele leggen hier. Het zijn het enige type van vluchtheuvels die het verkeer effectief vertragen. Ruimer dan deze prachtige straat heb ik reeds iets geschreven over de connectie Hooiman-Stenenmuur-Waterstraat. Hierdoor heeft het Waasland in mijn ogen een héél groot probleem. Een connectie van landelijke buurtwegen, niet breed genoeg voor 2 wagens, zonder fietspaden en samengeteld 5,5 km kasseien, kan NOOIT de beste verbinding zijn. Een grote structurele aanpak dringt zich hier op. Ik verneem ook net dat de waterstraat gaat verbreed worden met grasdamstenen. Wat dus enkel ervoor gaat zorgen dat voor wagens dat stuk beter berijdbaar zal worden. Fietsen op grasdamstenen is niet echt aangeraden. Het gevolg, meer verkeer. De Waterstraat zou beter voor verkeer afgesloten worden, zoals de Kwade Plas van de Markstraat in Puivelde naar de Lijkveldestraat in Sint-Pauwels.
Geachte, de hooimanstraat is een levensgevaarlijke straat ! ik zelf heb al 2 maal fietsers zien vallen !!! de kasseien zitten 3 a 4 centimeter hoger dan de betonstrook , bij ons liggen de kasseien , in de dwarsrichting bedoel ik , licht bolvormig ! bij ijzel 8 a 9 jaar geleden schoof men gewoon van de weg ! Toen is een man met zijn moto gevallen, gelukkig hij had enkel wat schade aan de moto .
Vaste flits camera's/tijdsgebonden zone 30/verbeterde signalisatie bij de asafwijkingen
Vaste borden met snelheidsmeting met de bedoeling te verbaliseren
"Plaatselijk verkeer" en effectieve controle
We hebben een mooie landelijke straat, MAAR . . . . . ELKE automobilist moet zich aan de regels houden. De bermen aan de beken zijn te hoog volgens dat de baan ligt, het water kan niet weg en blijft zo op de betonnen stroken staan. De fietsers moeten zo ALTIJD bij slecht weer door het water rijden. Hèèèèl gevaarlijk, naar de kasseibaan over gaan KAN op veel plaatsen niet omdat die nog hoger liggen dan de uitwijkstrook. OPLOSSING: Gleuven maken in de bermen dat het water kan weglopen "of" PVC buizen inbrengen in de bermen zodat het water weg kan naar de beken, eventueel met een roostertje.
Veel meer, MAAR degelijke en betrouwbare snelheidscontroles
De kanten zijn kapot , dat kan leiden tot ongelukken
Voetpad over de ganse lengte van de straat gescheiden van de rijweg. fietspad aan de andere zijde van de rijweg ( zie weimanstraat)
Éénrichtingsverkeer van Station tot einde Hooimanstraat...

 

 

 

 

Contactadres: stuurgroep@hooimanstraat.be

Hier klikken voor een prototype van de enquete die door 109 deelnemers online werd ingevuld !